U5 Blue SharksU5 Green AlligatorsU6 Blue SharksU6 Red GorillasU6 Yellow LionsU8 Blue Sour Patch KidsU8 Green Dolphin StarsU8 Red EaglesU8 Yellow CheetahsU10 Blue WildcatsU10 Red FireU12 Red Volcanos